Kernwaarden

Heilig Hart_Icon_Willen weten_full color_CMYK
Heilig Hart_Icon_Samen sterk_full color_CMYK
Heilig Hart_Icon_Op avontuur_full color_CMYK
Heilig Hart_Icon_Gewoon Gelukkig_full color_CMYK

Kernwaarde 1 - Willen Weten

De motivatie om te ‘Willen Weten,’ maakt een individu zelfredzaam en zelfstandig. Daarnaast geeft deze houding ook een stuk gedrevenheid en authenticiteit. Jezelf kunnen en mogen zijn én je talenten ontdekken en ontwikkelen, brengt intrinsieke motivatie om het leerproces aan te gaan.

Leerlingen vergroten de zelfredzaamheid en zelfstandigheid als ze uitgenodigd worden mede-eigenaar te worden van het leerproces. Een ‘obstakel’ wordt op de Heilig Hartschool bestempeld als ‘uitdaging’ en mogelijkheid tot groei.

Uiteindelijk versterk je door de zelfredzaamheid en zelfstandigheid ook het zelfvertrouwen.
Doordat je zekerder wordt kun je beter omgaan met tegenslagen en leer je te reflecteren op jezelf. Onze leerlingen willen weten welke vaardigheden ze al goed kunnen én welke nog ontwikkeld mogen worden. Onze leerlingen worden dan ook uitgenodigd om, wanneer ze daar klaar voor zijn, zelf leerdoelen te formuleren.

Betrokkenheid is ook zeer verbonden met ‘samen willen weten’. Naast dat we aandacht hebben voor de persoonlijke drive en ontwikkeling, richten we onze aandacht ook op elkaar. Waar sta jij in jouw leerproces, wat heb je nodig en hoe kunnen we elkaar ondersteunen?

Kernwaarde 2 – Sterk Staan

Op de Heilig Hartschool hechten wij veel waarde aan staan voor wie wij zijn. Wij willen samen sterk staan voor de normen en waarden van onze school. Dat kunnen wij genietend in het zonnetje of dapper en fier als het stormt.

Met elkaar onderhouden we onze speel-/leeromgeving door van groep 1 t/m 8 heldere gedragsverwachtingen op te stellen en elkaar aan te spreken op die gedragsverwachtingen.

Op de Heilig Hartschool durven we te staan voor wie we zijn, vanuit authenticiteit en verbondenheid.
Je mag zijn wie je bent, met al je talenten en uitdagingen. We leren van elkaar en helpen elkaar.
De leerlingen van de Heilig Hartschool verlaten de basisschool met de vaardigheden die gewenst zijn voor goed burgerschap!

Kernwaarde 3 – Op Avontuur

Op de Heilig Hartschool geloven wij in de natuurlijke nieuwsgierige houding van kinderen. De verwondering opwekken, waardoor kinderen nieuwsgierig worden en gestimuleerd worden om de wereld te ontdekken, is voor ons één van basisprincipes van het onderwijs. In de praktijk betekent dit: ‘Op de Heilig Hartschool gaan we samen op avontuur!’

Wij dagen onze leerlingen uit om vanuit de eigen belevingswereld ontdekkend en bewegend te leren. We werken graag samen met onze parallelgroepen en werken daarnaast ook graag leerjaardoorbrekend. Een voorbeeld hiervan is dat op de Heilig Hartschool de oudste leerlingen tutor zijn voor onze jongste leerlingen tijdens het technisch leesmoment. Daarnaast gaan we ook graag op avontuur buiten onze schoolgrenzen. Educatieve schoolreisjes, kunstzinnige vorming, op onderzoek in de natuur en in contact komen met de senioren in de wijk zijn de dingen die ons onderwijs avontuurlijk maken!

Wij willen zorgdragen dat het individu de behoefte blijft voelen om te blijven ontdekken. Een leven lang leren en samen op avontuur!

Kernwaarde 4 – Gelukkig Zijn

Op de Heilig Hartschool geven we onderwijs met aandacht voor het individu. Vanuit het hart en authenticiteit. We zien en horen de persoon en zijn/haar talenten en uitdagingen. Onze kinderen, de ouders en het team hechten waarde aan persoonlijk contact.

Mede vanuit onze denominatie hebben we respect voor de persoon en persoonlijke opvattingen en hebben we veel aandacht voor samen ‘vieren’. We zijn waakzaam op de rol en positie van de persoon in de groep. We wensen zelf ook als mens aangesproken te worden, niet alleen als professional. We spreken met de persoon en niet over de persoon.