Kernwaarden

Binnen de Heilig Hartschool ontmoeten we elkaar met respect voor de ander, zo ontstaat er een veilige sfeer op school. Binnen die veiligheid gaan we op zoek naar elkaars talenten en ontdekken we waar we talent voor hebben en wat ons meer moeite kost om te leren. Zo ontstaat er vanuit natuurlijke nieuwsgierigheid een hoge betrokkenheid bij het leren.

Onze kernwaarden

betrokkenheid

Betrokkenheid

Op Heilig Hart vinden wij niet alleen kennis belangrijk, maar ook het leren van en met elkaar. We nemen elkaar serieus en luisteren naar elkaar. We geven elkaar de ruimte om zelfstandig opdrachten uit te voeren, zelfstandig te spelen en samen te werken. Binnen de veilige leeromgeving gaan we op zoek naar elkaars talenten en ontdekken we waar we talent voor hebben en wat we nog willen leren. Op deze manier ontstaat er vanuit natuurlijke nieuwsgierigheid een hoge betrokkenheid om te leren.

EigenWijs

EigenWijs

Op Heilig Hart mogen leerlingen op hun eigen wijze tot leren komen. 21 -eeuwse vaardigheden spelen een grote rol binnen ons onderwijs. Leerlingen werken samen, leren op een respectvolle manier met elkaar communiceren, mogen creatief denken, leren kritisch naar zichzelf en een ander te kijken, leren problemen met elkaar op te lossen en maken kennis met ICT vaardigheden. Door gebruik te maken van moderne leermiddelen, de leerstof contextrijk aan te bieden binnen thema’s of vanuit de actualiteit, ontstaat er ruimte voor het ontwikkelen van talenten. De leerlingen verlaten na 8 jaar onze school als stabiele jongvolwassenen, die het lef hebben om, vanuit hun eigen talenten, een tikkeltje eigenwijs te zijn.

respect

Respect

Op Heilig Hart hebben wij respect voor elkaar. We behandelen en benaderen een ander zoals we zelf ook graag behandeld willen worden. We zijn aardig voor elkaar, gebruiken vriendelijke woorden, we helpen elkaar, we luisteren om elkaar te begrijpen, we zijn voorzichtig met elkaars spullen en maken plezier. We spreken onze verwachtingen uit en houden ons aan de afspraken. Dit doen we samen!

veiligheid

Veiligheid

Op Heilig Hart streven wij naar een omgeving waarin leerlingen zich gezien en gehoord voelen, waar het rustig en sfeervol is met aandacht voor elkaar. Met elkaar letten we erop of de situatie om ons heen, in de klas, in het gebouw en op het schoolplein veilig is. We maken duidelijke afspraken, waardoor we een veilig leerklimaat creëren. In een veilig leerklimaat kunnen de leerlingen het beste uit zichzelf halen, zodat zij allemaal op hun eigen manier vol zelfvertrouwen de wereld in kunnen gaan.