Oudercommissie

De Oudercommissie bestaat uit ouders/verzorgers die samen met de leerkrachten diverse activiteiten organiseren waaronder: het schoolreisje, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, avond4daagse of de sportdag. Deze activiteiten worden door de vrijwillige ouderbijdrage bekostigd.
De Oudercommissie bestaat uit een aantal ouders en twee leerkrachten. Er wordt ongeveer 6x per jaar vergaderd.

Klassenouders
Elke klas heeft aan het begin van het schooljaar een klassenouder gekozen. De klassenouder zorgt dat de leerkracht hulp heeft bij de festiviteiten die op school worden georganiseerd. Daarnaast vinden in de groepen vaak nog extra activiteiten plaats waarbij de leerkracht hulp kan gebruiken; denk hierbij aan het begeleiden van de kinderen naar de bibliotheek of naar de gym, de verjaardag van de leerkracht of een tussentijdse excursie.

Hulpouders
Verschillende keren per jaar kan de Oudercommissie de hulp van hulpouders goed gebruiken. Er wordt dan via Parro een oproep gedaan aan alle ouders van de school of men in de gelegenheid is om bij een bepaalde activiteit te kunnen helpen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het versieren van de school voor Sinterklaas en Kerst of het begeleiden van kinderen tijdens de sportdag.

Heeft u vragen aan of over de Oudercommissie, dan zien we uw mailtje graag verschijnen op ons e-mailadres: oc@heilighartschool.com.