Welkom op de website van basisschool Heilig Hart

0162-313771

info@heilighartschool.com

logo nieuw HH wit

Ziekmeldingen geeft u via Parro aan ons door.

Op deze site vindt u algemene informatie over onze school.
Kijk gerust eens rond op de website.
Voor vragen kunt u ons altijd mailen of bellen.

Team Heilig Hart

Onze kernwaarden

betrokkenheid

Betrokkenheid

EigenWijs

EigenWijs

respect

Respect

veiligheid

Veiligheid

Laatste nieuws

Protocol voor devices

Steeds vaker krijgen wij te maken met problemen rondom mobiele telefoons die leerlingen meenemen naar school. De school hanteerde al een aantal regels en afspraken rondom het gebruik hiervan.

Wij hebben gemerkt dat deze regels moesten worden herzien en aangescherpt. Wij hebben de regels vastgelegd in dit protocol, zodat voor alle betrokkenen (leerlingen, ouders en teamleden) duidelijk is welke regels gelden en aanpak wij hanteren.

Kijkje nemen op onze school?