Welkom op de website van basisschool Heilig Hart

0162-313771

info@heilighartschool.com

respect

Ziekmeldingen geeft u via Parro aan ons door.

Op deze site vindt u algemene informatie over onze school.
Kijk gerust eens rond op de website.
Voor vragen kunt u ons altijd mailen of bellen.

Team Heilig Hart

Onze kernwaarden

betrokkenheid

Betrokkenheid

EigenWijs

EigenWijs

respect

Respect

veiligheid

Veiligheid

Laatste nieuws

Protocol voor devices

Steeds vaker krijgen wij te maken met problemen rondom mobiele telefoons die leerlingen meenemen naar school. De school hanteerde al een aantal regels en afspraken rondom het gebruik hiervan.

Wij hebben gemerkt dat deze regels moesten worden herzien en aangescherpt. Wij hebben de regels vastgelegd in dit protocol, zodat voor alle betrokkenen (leerlingen, ouders en teamleden) duidelijk is welke regels gelden en aanpak wij hanteren.

Heilig Hartschool voor schooljaar 2023-2024 ‘vol’, voor 2024-2025 nog enkele plaatsen op de wachtlijst

 

Op 18 oktober 2022 is in samenspraak met de MR het aannamebeleid van de Heilig Hartschool actief geworden. Alle ouders van kinderen die voor schooljaar 2023-2024 op de wachtlijst staan ontvangen uiterlijk 21 oktober bericht of hun kind geplaatst kan worden. We hebben helaas te maken met een aantal afwijzingen.

Mocht u nog voor schooljaar 2023-2024 een kind hebben willen aanmelden dan laten wij u bij deze weten dat er geen plaats meer is. Wij kunnen uiteraard wel meedenken met een oplossing voor u als u dat wenst op één van onze andere Initia-scholen. (Vlinderboom, Sint Jan, Achterberg en Agnes)

Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor schooljaar 2024-2025, dan zijn er nog enkele plaatsen op de wachtlijst beschikbaar. Neemt u hiervoor contact op met onze administratie.

Voor schooljaar 2025-2026 en later adviseren wij u om tijdig een aanmelding in te dienen. Wij verwachten nog een aanzienlijk aantal jaren te gaan moeten werken met wachtlijsten.

Op onze website onder het kopje 'Ouders' – 'Nieuwe Ouders' kunt u ons aannamebeleid vinden. Hierin kunt u onder andere lezen dat broertjes en zusjes voorrang hebben bij plaatsing, gevolgd door kinderen uit ons primaire voedingsgebied.

Kijkje nemen op onze school?