Ouders

Wat te doen bij ziekte? 

 

Ziek melden

Wanneer uw kind ziek is, is het voor ons prettig om hiervan op de hoogte te zijn. Wij willen u vragen om uw kind op de eerste ziektedag ziek te melden via onze Parro app. U heeft hierbij de mogelijkheid om een korte toelichting te geven. Mocht de app onverhoopt niet werken, kunt u voor schooltijd naar school bellen om de ziekmelding door te geven.

Veel voorkomende kinderziektes
Wij hebben, met name in de onderbouw, wel eens te maken met kinderen die last hebben van bijvoorbeeld krentenbaard of waterpokken. Wij zijn ons ervan bewust dat het RIVM en de GGD aangeven dat kinderen met krentenbaard of waterpokken gewoon naar school mogen. Echter hanteren wij als school hiervoor een aangepast beleid. Rede hiervoor is dat het vocht dat in de blaasjes zit erg besmettelijk is. Kans op besmetting kan verkleind worden door goede hand- en hoesthygiëne. Het is daarom belangrijk dat kinderen zo min mogelijk aan de wondjes krabben. Door aan de plekken te zitten, komt de bacterie op de handen. Zo kunnen de kinderen zichzelf op andere plekken op hun lichaam besmetten. Ook kan het op ontwikkelingsmaterialen en andere spullen terechtkomen, waardoor andere kinderen besmet kunnen worden.

Wij willen verspreiding onder de kinderen zoveel mogelijk voorkomen. Omdat wij in een volle klas niet kunnen garanderen dat kinderen niet aan hun wondjes krabben, vragen wij u vriendelijk doch dringend uw kind thuis te houden totdat alle blaasjes zijn ingedroogd. Hopende hierbij op uw begrip.

Hoofdluis 

In de eerst week na iedere vakantie worden de kinderen structureel gecontroleerd op hoofdluis. Indien uw kind hoofdluis heeft, wordt u hiervan door de leerkracht op de hoogte gebracht. Uw kind hoeft niet per direct opgehaald te worden voor behandeling (dit mag natuurlijk wel), maar we verwachten wel dat u meteen dezelfde dag met de behandeling start. Ook de overige ouders/verzorgers van de klas worden op de hoogte gebracht, zodat ze extra kunnen controleren. Hierbij wordt nooit de naam van het kind met hoofdluis genoemd. Na twee weken vindt er een hercontrole plaats.
Indien u zelf bij uw kind hoofdluis ontdekt, vragen wij uw vriendelijke om uw kind zo spoedig mogelijk te behandelen en de leerkracht op de hoogte te brengen. Wanneer u de hoofdluis zelf ontdekt, verwachten wij dat het haar van uw kind is behandeld alvorens hij/zij weer naar school komt. Indien we binnen één groep meerdere meldingen van hoofdluis binnenkrijgen, zullen we een extra controlemoment inplannen. Dit om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Informatie kunt u terugvinden op https://www.rivm.nl/hoofdluis. 

Beter melden 

Zodra uw kind weer beter is, zal de leerkracht hem/haar beter melden. Hiervoor hoeft u zelf dus niets te doen. 

Heeft u nog verder vragen dan kunt u hiervoor contact opnemen met school.