Brabants VerkeersveiligheidsLabel

2521972a18767ff4086f27de198c8364

Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Daarom moeten zij leren om veilig aan het verkeer deel te nemen.

Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. Onze school speelt op “SEEF” en heeft daarmee het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL) verdiend. Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving, zijn de verkeersroutes naar school zo verkeersveilig mogelijk en zijn (verkeers)ouders betrokken bij verkeerseducatie. Verkeer wordt ook als vak gegeven en hiervoor wordt de methode Wijzer door het Verkeer gebruikt.

Kijk voor meer informatie op www.bvlbrabant.nl.