Passend onderwijs

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs, het liefst op een school in de buurt. Die school moet ook de extra ondersteuning kunnen geven die sommige leerlingen nodig hebben. Om dat te realiseren werken schoolbesturen, gemeenten en de betrokken organisaties in de regio Breda samen. Samen wordt er gezorgd dat elk kind passend onderwijs krijgt. Ons schoolbestuur maakt deel uit van het samenwerkingsverband RSV Breda eo. Op de website www.rsvbreda.nl is het ondersteuningsplan te lezen, wat de scholen gezamenlijk hebben opgesteld. Dit ondersteuningsplan moet garanderen dat iedere leerling een passend onderwijsaanbod krijgt.

Schoolondersteuningprofiel (SOP):

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld, waarin de school beschrijft welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Het schoolondersteuningsprofiel speelt een rol in het toelatingsbeleid van de school en is voor ouders een informatiebron die geraadpleegd kan worden, als zij op zoek zijn naar een school voor hun kind. Het schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks opnieuw opgesteld. 

"Optimale begeleiding voor ieder kind"

Meer informatie?