Verlofaanvraag

Vanaf 5 jaar is een leerling leerplichtig. Er kunnen omstandigheden zijn waarbij u verlof aan mag vragen voor uw kind.

schoolverlof

Gewichtige omstandigheden zijn:
• Verhuizing
• Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad.
• 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders.
• 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders.
• Als uw kind plichten vervult die voortvloeien uit godsdienst/levensovertuiging .
• Ernstige levensbedreigende ziekte zonder kans op herstel of overlijden van bloed- of aanverwanten.
• Overlijden van bloed- en aanverwante.
• Verlof vanwege door school noodzakelijk geachte therapie welke niet op school plaats kan vinden. In voorkomende gevallen dient op verzoek een verklaring van een arts, psycholoog of maatschappelijk werker te worden ingeleverd, waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is.
• Verlof vanwege, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen.

Graden in verwantschap
1e graad: ouders
2e graad: grootouders, broers en zussen
3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broers en zussen)
4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes.

Wilt u verlof aanvragen, download het verlofformulier, vul het in en lever het in bij Caroline van Loon (administratie) of mail het naar info@heilighartschool.com.

"Ontmoeten, ontdekken, ontwikkelen"

Meer informatie?