Vrije dagen en vakanties

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022
Studiedag; alle kinderen vrij 6 december 2022
Kerstvakantie vrijdagmiddag 23 december 2022 t/m 7 januari 2023
Carnavalsvakantie vrijdagmiddag 17 februari t/m vrijdag 24 februari 2023
Goede Vrijdag 7 april 2023
2e Paasdag 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
2e Pinksterdag 29 mei 2023
Start zomervakantie vrijdagmiddag 14 juli 2023

De groepen 1 en 2 zijn elke vrijdag vrij.