Vrije dagen en vakanties

Herfstvakantie 25 t/m 29 oktober 2021
Studiedag; alle kinderen vrij Maandag 6 december 2021
Kerstvakantie vrijdag 24 december 2021 t/m 7 januari 2022
Carnavalsvakantie vrijdagmiddag 25 februari t/m maandag 7 maart 2022
Goede Vrijdag 15 april 2022
2e Paasdag 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
2e Pinksterdag 6 juni 2022
Start zomervakantie vrijdagmiddag 22 juli 2022

De groepen 1 en 2 zijn elke vrijdag vrij.

De groepen 3 en 4 zijn in het schooljaar 2021-2022 de volgende vrijdagmiddagen vrij:
1 oktober 2021, 19 november 2021, 28 januari 2022, 25 maart 2022, 20 mei 2022 en 17 juni 2022.