Vrije dagen en vakanties

Landelijke Stakingsdag 5 oktober 2023
Studiedag/TIK-dag 11 oktober 2023 (lessen tot 12.00 uur)
Studiedag/TIK-dag 13 oktober 2023
Herfstvakantie 14 t/m 22 oktober 2023
Studiedag/TIK-dag 26 oktober 2023
Studiedag/TIK-dag 6 december 2023
Studiedag/TIK-dag 22 december 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Studiedag/TIK-dag 8 januari 2024
Studiedag/TIK-dag 9 februari 2024
Voorjaarsvakantie 10 februari t/m vrijdag 18 februari 2024
Studiedag/TIK-dag 28 maart 2024
Goede Vrijdag 29 maart 2024
2e Paasdag 1 april 2024
Meivakantie 20 april t/m 5 mei 2024
Hemelvaartsdag 9 mei 2024
Studiedag/TIK-dag 10 mei 2024
2e Pinksterdag 20 mei 2024
Studiedag/TIK-dag 21 mei 2024
Lesvrije dag groep 8 (i.v.m. schoolkamp) 6 juni 2024
Studiedag/TIK-dag 5 juli 2024
Start zomervakantie 6 juli t/m 18 augustus 2024