Praktische zaken

NIEUWE OUDERS VAN HEILIG HART

  • Als u uw kind wil aanmelden, kunt u telefonisch contact opnemen of ons mailen.
  • Kinderen die op school komen, krijgen een gymtas van school. De kosten hiervoor zijn 5 euro per kind.
  • De kinderen van groep 1-2 gymen in gymkleren en op gymschoenen.
  • De kinderen nemen voor de ochtend fruit en drinken mee.
  • Rond 12 uur eten de kinderen gezamenlijk hun lunch in de klas. Hiervoor nemen zij een lunchpakket en drinken mee.
  • Als uw kind op school start, krijgt u inloggegevens voor de Parro app en het schoolportaal. De Parro app is een beveiligde app waarin alleen de ouders van een groep in kunnen loggen. De leerkracht deelt hierop foto's en informatie over de groep van uw kind. In het ouderportaal vindt u vanaf groep 3 de scores van de methodetoetsen en Citotoetsen van alleen uw kind.

ALLE OUDERS VAN HEILIG HART

  • Uw moet uw kind telefonisch ziekmelden (0162-313771) en niet via de mail. Zo voorkomen we dat de leerkracht niet op tijd op de hoogte is van uw ziekmelding.
  • Na vakanties is er luizencontrole in de groep.